โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการควั่นและการกรีดกิ่งก่อนการปักชำมีผลต่อการงอกรากของกิ่งโกสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดรุณี ชิงชัย

  • รสสุคนธ์ เจริญสุข

  • ใหม่ศิริ พิมพาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินดา นิรันดร์พงศ์

  • ณัฐวรรณ สรรวานิช

  • มาโนช สรรวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์