โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องลวงและป้องกันผู้บุกรุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทธิยา หอมเนียม

  • วิโรจน์ เพชรดี

  • สุนันทา บุญช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตินี ศิริพงษ์ไทย

  • วินัย สีกิ

  • ศุภชาติ บดีรัฐ

  • สำราญ ศรเลี่ยมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องลวงและป้องกันผู้บุกรุกนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระบบวงจรลวงและป้องกันผุ้บุกรุกที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อขโมยทรัพย์สินในบ้าน ระบบลวงขโมยโดยใช้นาฬิกาไฟฟ้าตั้งเวลาให้เปิด-ปิดหลอดไฟและเสียงเพลงตามเวลาที่ตั้งไว้ คืนหนึ่งๆสามารถตั้งเวลาให้เปิด-ปิดได้หลายครั้ง เมื่อขโมยมาเห็นว่ามีการเปิด-ปิดหลอดไฟหรือได้ยินเสียงเพลงก็อาจเข้าใจว่ามีคนอยู่ในบ้าน และไม่กล้าเข้าไปงัดแงะเพื่อลักทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังมีระบบป้องกันผู้บุกรุกด้วยวงจรกันขโมยแบบหน่วงเวลาได้ ซึ่งจะเตือนภัยด้วยเสียงไซเรนที่ดังมาก ระบบตรวจจับผุ้บุกรุกจะเป็นแบบไมโครสวิตซ์ติดซ่อนไว้กับขอบประตูหน้าบ้านที่ใช้เข้า-ออก สามารถตั้งหน่วงเวลาขณะเข้า-ออกได้ แบบไมโครสวิตซ์ติดไว้กับหน้าต่างทุกบาน ประตูหลังบ้าน แบบฟอยล์ติดไว้กับกระจกป้องกันการทุบกระจก กรณีขโมยงัดหลังคาเข้ามาทางฝ้าเพดานที่จะถูกตรวจจับโดยสวิตซ์ตรวจจับซ่อนไว้ใต้พรมเช็ดเท้า แบบตรวจจับโดยใช้ลำแสงอินฟราเรดไว้ในห้องโถง แบบไมโครสวิตซ์ที่ชั้นวางโทรทัศน์โดยใช้โทรทัศน์ทับสวิตซ์ไว้ เมื่อมีผู้บุกรุกวงจรจะทำงานทันที การทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบลวงขโมยนั้นไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความคิด แต่การทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของวงจรและสวิตซ์ตรวจจับนั้นทำการทดสอบโดยให้นักเรียนจำนวน100คน ทำการทดสอบสวิตซ์ต่างๆ ผลการทดสอบเมื่อมีการกระตุ้นที่สวิตซ์ทุกตัวทุกครั้งวงจรจะส่งเสียงเตือนทุกครั้งโดยสวิตซ์ที่ประตูหน้าบ้านจะหน่วงเวลาประมาณ 10วินาที และสวิตซ์ตำแหน่งอื่นๆจะเตือนภัยทันที การทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่สำรองและเซลล์สุริยะก็ทำงานได้ผล 100%