โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขูดมะพร้าว size mini

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤปนาท แซ่ด่าน

  • ปริวรรต เพชรมณี

  • สุวัฒน์ ปานกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องขูดมะพร้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องขูดมะพร้าว Size mini เป็นเครื่องที่คิดค้นขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว และเครื่องขูดมะพร้าวตั้งโต๊ะซึ่งเครื่องมือในการขูดมะพร้าวทั้ง 2 แบบนี้มีขนาดใหญ่เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บและพกพา อีกทั้งผู้ใช้ต้องมีความชำนาญ ในการขูด มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ แม้ปัจจุบันจะมีน้ำกะทิสำเร็จรูปขาย แต่มะพร้าวขูดสดยังมีความจำเป็นในการปอกอาหารคาวหวานหลายชนิด หลักการทำงานของเครื่องขูดมะพร้าว size mini โดยมอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาเป็นพลังงานกล ซึ่งจะทำให้หัวขูดหมุน และสามารถขูดมะพร้าวที่ยึดติดไว้กับเหล็กฉากที่ออกแบบให้รองรับมะพร้าวที่มีขนาดต่างๆกันได้ จากการทดลองใช้เครื่องขูดมะพร้าว size mini เปรียบเทียบกับกระต่ายขูดมะพร้าว และเครื่องขูดมะพร้าวตั้งโต๊ะ พบว่าการใช้เครื่องขูดมะพร้าว size mini สามารถขูดมะพร้าวได้ดี ใช้เวลาน้อย ปรับเปลี่ยนหัวขูดเพื่อขูดมะพร้าวให้ได้เนื้อมะพร้าวเหมาะสมกับลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารชนิดต่างๆได้ดี ต้นทุนต่ำ สามารถหาอุปกรณ์ประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน