โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องนับจำนวนราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มานพ ปั้นจันทร์

  • อนุรักษ์ เกตุแก้ว

  • เดชา ระฆัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิฑูรย์ พานชัย

  • สำราญ ศรเลี่ยมทอง

  • เนตรนภา ไถวฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดในโรงเรียนจำเป็นต้องมีเครื่องนับจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน แต่เครื่องที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาสูงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กไม่มีงบประมาณพอที่จะจัดซื้อได้ จึงได้ประดิษฐ์ เครื่องนับจำนวนราคาประหยัดขึ้นโดย ส่วนที่ 1 นำแผ่นเหล็กหนา 2 หุน มาพับเป็นโครงโดยเป็นแผ่นกว้าง 14 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว เจาะรูด้านหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้วไว้ให้แกนเพลากลางโผล่ออกมา ตัดท่อเหล็กแป๊บขนาด 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร จำนวน 2 ท่อน ไว้ทำเป็นขาสองข้าง นำเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ประกอบกับข้อต่อเป็นแขนสามแขน ส่วนที่ 2 นำเพลามาประกอบโดยยึดกับโครงช่วงกลางมีเกลียวสำหรับติดฟรีรถ และตลับลูกปืนแบบตุ๊กตา(Bearing unit) รับ 2 ตัวหัวท้ายแล้วยึดกับโซ่ ใส่ลูกเบี้ยว 3แฉก ติดเข้ากับเพลาแกนกลาง อ๊อกตลับลูกปืนติดกับเหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ที่ปลายมีสปริงเกาะเพื่อให้ตลับลูกปืนกดกับลูกเบี้ยว นำเหล็กขอ ป.ปลา ยึดติดกับกลไกสำหรับโยกเพื่อดึงก้านนับจำนวน และนำตัวนับจำนวนติดกับโครงเหล็ก