โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องโทรทรรศน์ PVC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมกฤษณ์ โพธิ์ม่วง

  • วิจิตรา คตหอย

  • วิชาญ อินทฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชิต ตันอารีย์

  • มนตรี คำจีนศรี

  • สำรวม สุทธิยะรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์