โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งการระบบ I.P.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร สุชัยทัศน์ศรี

  • ปุณณวิชญ์ รัตนคุณ

  • เอกดำรง ไตรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัตว์ เครื่องให้อาหาร

  • เครื่องให้อาหารสัตร์ อัตโนมัติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งการระบบ I.P. ได้แนวคิดมาจากเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติสั่งการได้ในระยะไกลแต่มีราคาแพง และประกอบกับปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีเวลาในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง จากปัญหานี้จึงคิดประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์สั่งการระบบ I.P. โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้อาหารสัตว์ซึ่งสามารถสั่งการผ่าน Application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ราคาถูกได้ และมีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันนี้มีการใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย แล้วสิ่งประดิษฐ์นี้จะเป็นคำตอบสำหรับบุคคลหรือผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน แต่ที่ทำงานอยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกที่จะกลับมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงระหว่างการทำงานได้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการ ศึกษาข้อมูล ออกแบบชิ้นงาน และทดสอบชิ้นงาน โดยผลการทดสอบพบว่า การสั่งการผ่านมือถือภายในบ้านในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ 0 – 50 เมตร ไม่มีปัญหาในการใช้การใช้ในอพาร์ตเมนต์ ห้องพัก หรือบ้านที่บริเวณไม่เกิน 50 เมตร และเมื่ออยู่ไกลเกิน 50 เมตรสามารถสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตได้