โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพถ่านแท่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ แคว้งโจ

  • อมรรัตน์ เขื่อนจันน่าน

  • โสภณ แก้วใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์