โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและประดิษฐ์การทำน้ำอุ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาณี เหาะหาด

  • สิริพร ชูศิริ

  • เรวัตร จิตเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนง สุโส๊ะ

  • สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสะท้อนความร้อนได้เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นแผงรับแสงอาทิตย์ในการทำน้ำอุ่น ผลปรากฏว่ากระป๋องนมข้นหวานเป็นวัสดุที่สามารถสะท้อนความร้อนได้และสามารถหาได้ตามท้องถิ่น จากโครงงานนนี้ทำให้เราได้รับแผงสะท้อนความร้อน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้คือกระป๋องนมข้นหวาน โดยนำมาตัดตรงกลางให้เป็นรูปแบบพาราโบลา แล้วแยกเป็นกลุ่มคือ กลุ่มหนึ่งพ่นเป็นสีดำ และอีกกลุ่มหนึ่งไม่พ่นสีแล้วนำมาทดลองโดยใส่น้ำในท่อเกษตรวางด้านบนของแผงสะท้อนความร้อนแล้วนำมาวางในที่โล่งแจ้ง 5 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่ากระป๋องนมข้นหวานแบบไม่พ่นสี (แบบธรรมดา) สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ากระป๋องนมข้นหวานที่พ่นสีดำ ซึ่งน้ำที่ได้สามารถนำมาอุปโภค