โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแขนกลเปลี่ยนหลอดไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติภน วสุธาพิทักษ์

  • วีรวัฒน์ ขำจิตร

  • ศรัณวิทย์ แย้มจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชยภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หลอดไฟ

  • แขนกล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนหลอดไฟที่ยุ่งยากภายในบ้านแบบเดิมๆ เช่นการปีนบันได การต่อเก้าอี้ โดยอาศัยหลักของแรงเสียดทาน โมเมนต์ ของอุปกรณ์ที่ใช้ทำแขนกล และหลักการทรงตัว ( Balance ) ของผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่บนพื้นมีความมั่นคง และมีพลังงาน ( Power ) ในการควบคุมการจับหลอดไฟ และเกิดความคล่องตัว