โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำชาเขียวใบเมี่ยงด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อนแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรัถภร พิริยะชนานุสรณ์

  • ปวีณา พังสุวรรณ

  • อุษณีย์ ก่อเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชัย พังสุวรรณ

  • ศรีพรรณ เส็งชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์