โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องนิวโนเทียนยุคเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นัคเรศ อินทนะ

  • ด.ญ.พิมพ์อัปสร หอยแก้ว

  • ด.ญ.สุจิตรา วันตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้องนิวโทเนียน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้องนิวโทเนียนเป็นกล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุในท้องฟ้าโดยใช้หลักการของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องมี 3 ส่วน คือ 1.กระจกหลัก(กระจกเว้า) 2.กระจกรอง(กระจกเงาระนาบทรงรี) 3.เลนส์ใกล้ตา (eyepiece) ซึ่งทำมาจาดเลนส์นูนและเลนส์เว้าประกอบกันแต่มีการแปรงวัสดุที่ใช้ในการทำกล้องและขาตั้งโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น คือ ไม้และท่อหล่อเสาซีเมนต์