โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพการกำจัดเพลี้ยไฟของสารสกัดจากสะเดาและสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญพิชา ทองแสงเขียว

  • ณัฐณิชา บุญช่วย

  • ปรียาภรณ์ ลิขิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะเดา

  • สาบเสือ

  • เพลี้ยไฟการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยมีการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้หลากหลายชนิด รวมถึงบ้านของคณะผู้จัดทำโครงงานด้วยเช่นกันที่ทำสวนมังคุด พบปัญหามดดำที่อยู่ตามผลมังคุดกัดและสร้างความรำคาญขณะเก็บมังคุด ทำให้ทราบว่ามีการระบาดของเพลี้ยไฟ ซึ่งเพลี้ยไฟเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผลมังคุดมีผิวหยาบกร้าน มังคุดผิวลาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจนำจากพืชท้องถิ่น 2 ชนิด คือ สะเดาและสาบเสือ มาทำเป็นสารสกัดเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกการกำจัดเพลี้ยไฟของสารสกัดสะเดาและสาบเสือ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดเพลี้ยไฟของสารสกัดที่เตรียมด้วยวิธีการสกัดหยาบ