โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะคำดีควายยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบนเสื้อผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชิตพล แม้นวงศ์

  • มาริสา ยิ้มแย้ม

  • ศุภชัย ครองสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์