โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบการเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางฟ้าโดยให้สูตรอาหาร EM และสูตรอาหารโอโซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ปัญญวุธ เหล่าเจริญ

  • ด.ช.วศิน นีรนาทรังสรรค์

  • ด.ช.เดชวรุณ ธาดาประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เห็ดนางฟ้าผลผลิต

  • เห็ดนางฟ้าอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนมาชื้อกันเป็นจำนวนมากตามท้องตลาด ส่วนใหญ่เห็ดที่ออกมาจากโรงเพาะเห็ดนั้นมีปริมาณและคุณภาพที่ดี แต่ทางด้านปริมาณบางครั้งไม่พอต่อท้องตลาด จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสูตรอาหารที่ใช้เพาะเห็ด และการเจริญเติบโตของเห็นเพื่อหาวิธีที่จะให้ผลผลิตของเห็ดมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม และจากการวิจัยพบว่า ปุ๋ยสูตร Ozone และปุ๋ยสูตร EM สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากว่าผลผลิตของเห็ดนางฟ้าจากการเพาะเห็ดธรรมดาในระยะเวลาอันสั้น โดยสังเกตจากจำนวนผลผลิตและน้ำหนักรวมของเห็ดนางฟ้าที่เพิ่มขึ้นกว่าสูตรควบคุม