โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาขัดรองเท้าน้ำมันขี้ไล้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทมา ฟักเขียว

  • พัชรา ศรีจั่น

  • วิยะดา ทาทำนุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เตือนใจ วิรัชกุล

  • โสภิศ ปิยะมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันขี้ไล้

  • รองเท้า น้ำยาขัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต012/2540 โครงงานนี้เป็นการผลิตยาขัดรองเท้าขึ้นใช้เองในครัวเรือนหรือผลิตจำหน่ายโดยใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมของ เทียนไข, น้ำมันขี้โล้, ขี้ผึ้งทาปาก อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1 กรัม : 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร : 4 กรัม ตามลำดับ และให้ความร้อนนาน 2-5 นาที วิธีที่เหมาะสมคือ ใช้สำลีชุบน้ำถูและทาบาง ๆ ให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง อาจตากแดดหรือไม่ก็ได้ ผลของยาขัดรองเท้าให้ผลต่อหนังเทียมเท่ากีวีสีดำ แต่การเกาะฝุ่นมากกว่าเล็กน้อย เมื่อใช้ผ้าเช็ดจะมันเงาดังเดิมและจะให้ผลดีเทียบเท่ากีวีสีดำ เมื่อใช้กับหนังแท้ แต่จะให้ผลในด้านความเงางามดีกว่าเมื่อใช้กับหนังเทียม ส่วนอัตราการระเหยของยาขัดหนังน้ำมันขี้โล้เท่ากับ 0.41+-0.02 กรัม ต่ออัตราการระเหยของยาขัดหนังกีวีสีดำเท่ากับ 1.56 +- 0.03 กรัมต่อวัน ซึ่งจะเห็นว่ายาขัดน้ำมันขี้โล้ระเหยช้ากว่ายาขัดกีวีสีดำและน้ำมันขี้โล้ที่เหมาะในการนำมาเป็นส่วนประกอบคือ น้ำมันขี้โล้จากรถไถและรถกระบะ