โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแปรรูปมังคุดโดยการทำแยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย โมคศักดิ์

  • ปิ่นมณี เดชตระกูล

  • วันนิวัติ ธนัญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวรรณ สรรวานิช

  • มาโนช สรรวานิช

  • อัธยา บุญยรัตเศรณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุด

  • แยม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต016/2540 โครงงานการแปรรูปมังคุดโดยการทำแยม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และศึกษาว่าวิธีการอย่างไรที่จะสามารถทำแยมมังคุดได้ดีที่สุด ซึ่งในการทดลองพบว่าการทำแยมมังคุด ถ้าทำในปริมาณมาก และใช้เวลา 2 ชั่วโมงติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการกวนแล้วพักไว้ 10 ชั่วโมงและนำมากวนใหม่ จะได้แยมที่มีสีน่ารับประทานกว่า ส่วนลักษณะอื่น ๆ จะได้ผลเช่นเดียวกัน และถ้าต้องการประหยัดเวลาในการกวน หรือกวนมังคุดในปริมาณน้อย แต่จะได้แยมที่มีสีแดง ก็สามารถทำได้โดยการเติมน้ำกระเจี๊ยบแดง และแยมที่ได้จะมีรสเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย การทำแยมมังคุดนี้มีวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ อีกทั้งมังคุดยังเป็นผลไม้ที่ยังไม่มีการนำมาแปรรูป ดังนั้นการนำมังคุดมาทำแยมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้แก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำได้