โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์สิทธ์ บุษบรรณ์

  • สุริยะ กาสา

  • อภิสิทธิ์ นันคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระแชงวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยเชอรี่เปลือก

  • อิฐบล็อก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมชนในตำบลกระแชงและตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพเสริมโดยการแกะเนื้อหอยเชอรี่ส่งขาย แล้วนำเปลือกหอยเชอรี่ไปทิ้งบนพื้นที่สาธารณะริมอ่างเก็บน้ำห่วยตามาย ส่งปัญหาทำให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวันเพิ่มจำนวนมากขึ้น และทำลายภูมิทัศน์โดยรอบ คณะผู้จัดทำจึงสนใจนำเปลือกหอยเชอรี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาบดให้ละเอียดแล้วนำมมาทำเป็นส่วนผสมในหารทำอิฐบล็อก แล้วทำการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกล