โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อส่วนลำต้นของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา ชูเพ็ชร

  • สุวรรณลี ทองกัญญา

  • โสภิตา ด้วงคต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชีววิทยา

  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อส่วนลำต้นพืชตอนขวาง 2.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อส่วนลำต้นพืช 3.เพื่อนำอุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อส่วนลำต้นพืชมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา มีขั้นตอนในการประดิษฐ์คือ ศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อพืชด้วยมือปกติ ออกแบบโครงสร้างลักษณะของอุปกรณ์ร่างแบบโครงและสร้างแบบจำลอง ตัดแผนอคริลิคตามจำนวนและขนาดที่ออกแบบแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน นำชุดตัวเลื่อนแผ่นอะคริลิคมาติดบนฐานของกล่อง นำอุปกรณ์ตัดเนท้อเยื่อพืชไปทำการทดลองใช้งานเพื่อหาข้อบกพร่อง นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงและแก้ไขอุปกรณ์ จากการทดลองอุปกรณ์สามารถตัดเนื้อเยื่อได้สมบูรณ์เหมือนตัดด้วยมือปกติ และอุปกรณ์สามารถเตรียมเนื้อเยื่อได้และมีจำนวนมากกว่าการเตรียมเนื้อเยื่อที่ตัดด้วยมือ