โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตถ่านใบอ้อยลดโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภรณ์ อ่อนนุ่ม

  • วชิระ มะลิป่า

  • สุธาสินี ลอยฟ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน การผลิต

  • ถ่าน ใบอ้อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การผลิตถ่านใบอ้อยลดโลกร้อน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาคุณภาพของถ่าน ระหว่างถ่านทั่วไป ( ไม้มะม่วง ) กับถ่านใบอ้อย ว่าจะให้พลังงานความร้อนมาก น้อย หรือเท่าเทียมกัน โดยทำการศึกษาลักษณะของอ้อย การดูแลรักษา โดยทำงานทดลอง 5 ครั้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบถ่านใบอ้อย 6 ชนิด กับถ่านทั่วไป จากการศึกษาพบว่า ถ่านทั่วไปมีค่าพลังงานเท่ากับ 27.44 กิโลแครอรี่ ส่วนใบอ้อยชนิดที่ 6 และ 3 มีค่าความสูงและรองลงมาตามลำดับ คือ ถ่านใบอ้อยชนิดที่ 6 มีปริมาณใบอ้อย 300 กรัม ผสมกับแกลบ 100 กรัม และตัวผสานเป็นแป้งเปียก ให้ค่าพลังงานเท่ากับ 24.57 กิโลแคลอรี่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรองลงมาคือ ถ่านใบอ้อยชนิดที่ 3 มีปริมาณ 300 กรัม ผสมกับแกลบ 300 กรัม และตัวผสานเป็นแป้งเปียก ให้ค่าพลังงาน 23.99 กิโลแคลอรี่ จากการทดลองผลิตถ่านใบอ้อย เมื่อนำดินเหนียวมาเป็นตัวผสานส่วนผสมต่าง ๆ การลุกไหม้ของถ่านใบอ้อยไม่เกิดเหมือนถ่านไม้ แต่ถ้าใช้แป้งมันที่กวนเป็นแป้งเปียกจะเกิดการลุกไหม้ดีกว่า เชื้อเพลิงถ่านใบอ้อยที่ได้ จะช่วยลดปริมาณขยะในโลก รักษาสิ่งแวดล้อม