โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดน้ำฝนอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัญญาณเตือนภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรขวัญชัย โนใจ

  • สามเณรวรพงค์ มูลแก้ว

  • สามเณรสูนดา เสนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นไม่สามารถที่จะวัดได้ว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าจึงได้คิดสร้างเครื่องวัดน้ำฝนอิเล็คโทรนิคส์ระบบสัญญาณเตือนภัยขึ้น โดยระบบสัญญาณเตือนภัยประกอบด้วยส่วนรับปริมาณน้ำฝนใช้ขวดพลาสติกใส และส่วนแสดงผลใช้หลอด LED วิธีการทำงานของเครื่องจะอาศัยน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า เครื่องนี้สามารถแสดงค่าความสูงของน้ำฝนได้ตั้งแต่ 1มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ตามสเกลข้างขวด และจะแสดงด้วยหลอด LED ซึ่งแต่ละหลอดแสดงความสูงของน้ำได้ 10 มิลลิเมตร เมื่อน้ำสูงถึงหลอดที่ 10 จะอ่านค่าได้ 100มิลลิเมตร บัซเซอร์จะส่งสัญญาณเสียงเตือนให้ทราบว่าฝนตกหนักมาก และอาจเกิดอันตรายได้ เครื่องนี้มีความคลาดเคลื่อนจากการวัดน้ำฝนเพียง 0.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับเครื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้าต้องการวัดปริมาณน้ำฝนที่แท้จริงต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก 0.1 มิลลิเมตร ดังนั้นเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้วัดน้ำฝนตามชุมชนได้เพราะปริมาณของการวัดน้ำฝนใกล้เคียงกับกรมอุตุนิยมวิทยามากและมีราคาที่ถูกกว่า