โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาซักฟอกจากต้นฟักข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • hมยุรี กันทา

  • ศิริกุล อินต๊ะรังษี

  • อรชีรา คำปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นฟักข้าว

  • น้ำยาซักฟอก

  • ผงซักฟอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ผงซักฟอกซักเสื้อผ้า ช่วยให้เสื้อผ้าขาวสะอาดได้ แต่ถ้านำผ้าที่สกปรกนั้นมาแช่ในน้ำสะอาดไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วลองขยี้ดูจะเห็นว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับผ้าก็จะหลุดออกได้บ้าง แต่เป็นส่วนน้อยมาก คณะผู้จัดทำได้สังเกตว่าต้นฟักข้าวที่นำมารับประทานกันนั้นมีลักษณะลื่นเป็นฟองเมื่อถูกน้ำ จึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำส่วนต่าง ๆ ของต้นฟักข้าวผสมกับน้ำเพื่อลองใช้แทนผงซักฟอก จึงได้ศึกษาการใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นฟักข้าวฟอกเสื้อผ้า ได้แก่ ลำต้น ใบ และราก ผลการทดลองพบว่าส่วนของรากฟักข้าวเป็นส่วนที่ช่วยทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ดีที่สุดเพราะเสื้อผ้าที่ผ่านการซักด้วยรากฟักข้าวสะอาดเท่ากับการซักล้างด้วยผงซักฟอก