โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธำมรงค์ มีพันธ์

  • นุวัติ แซ่ลิ่ง

  • เฉลิมพล บัวหลวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p77

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานการเพาะเห็ดนางฟ้า มีวัตถุประสงค์ที่จะหาแนวปฏิบัติในการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ได้ผลอย่างแน่นอน โดยใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาทำประโยชน์ด้วย ในการทดลองได้นำขี้เลื่อยมาใช้ เพราะขี้เลื่อยมีความร่วนที่เหมาะสม มีสารอาหารที่เห็ดนางฟ้าต้องการผสมกับปูนขาว อาหารเสริม(น้ำตาลหรือรำ) ส่วนผสมนี้ต้องนำไปนึ่งเสียก่อนเพื่อฆ่าเชื้อราต่าง ๆ นำไปใส่เชื้อเห็ดนางฟ้า และน้ำที่รดควรเป็นน้ำฝนจะทำให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี การเปิดดอกที่ดีที่สุดคือ การเปิดทางฝาจุกและถุงพลาสติกเป็นภาชนะที่เหมาะสุดในการเพาะเห็ดนางฟ้า เพียงเท่านี้ก็จะได้ก้อนเชื้อเห็ดที่ดี มีคุณภาพ