โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเจลาตินช่วยรักษาความสดของชมพู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ จันทรา

  • นิศา อ้นโสภา

  • มนชนก กันจินะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชมพู่

  • เจลาติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต087/2538 เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งออกผลไม้กันอย่างแพร่หลาย และมีผลไม้ที่ได้รับความเสียหายในระหว่างขนส่ง โดยเฉพาะชมพู่ทั้งนี้เพราะชมพู่เป็นผลไม้ที่ช้ำง่าย เมื่อชมพู่ช้ำเวลาขายจึงขายไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควร พ่อค้าและแม่ค้าจึงนำเอาสารที่มีอันตรายมาฉีด เพื่อให้ชมพู่สดอยู่เสมอ ทางคณะผู้จัดทำจึงนำเอาเจลาตินมาทดลอง โดยการนำเอาอัตราส่วนน้ำ : เจลาติน คือ 8:3 มาเคลือบชมพู่ และจากการศึกษาพบว่า เกลือ 7 เปอร์เซ็นต์ และน้ำตาล 75 เปอร์เซ็นต์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในชมพู่ได้ จากการทดลองพบว่าส่วนผสมน้ำ : น้ำตาล:เจลาติน ทำให้ชมพู่สดเป็นเวลานานที่สุด โดยเฉพาะชมพู่ที่ใส่ถุงแล้วอยู่ในตู้เย็นใช้เวลานาน 12 วัน