โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นใสไข่ขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพนธ์ พุ่มสงวน

  • ธานนท์ นกอยู่

  • ประวิทย์ ใหม่พระเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพศรี แดงเนียม

  • พวงทอง ศรีศฤงคาร

  • อำภา บัวศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แผ่นใส

  • ไข่ขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นใสไข่ขาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองนำสารบางชนิด มาเคลือบแผ่นใสชนิดเขียนและชนิดถ่ายเอกสารราคาแผ่นละ 4-6 บาท ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเท่ากับแผ่นใสสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพริ้นเตอร์สี ซึ่งราคาแผ่นละ 35-50 บาท สารที่นำมาทดลองใช้เคลือบแผ่นใสได้แก่ ไข่ขาว แป้งเปียก กาวยางน้ำ ผลปรากฏว่าแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารที่เคลือบด้วยไข่ขาวจะดีที่สุด เนื่องจากผิวหน้าเรียบ ภาพคมชัด สีสดใส ใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะได้นามกว่า ไม่งอตัวเหมือนแผ่นใสชนิดเขียน และเมื่อใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่และไข่เป็ดเปรียบเทียบกับในกาวเคลือบแผ่นใสที่นำไปพิมพ์ด้วยพริ้นเตอร์สี พบว่า ผิวหน้าเรียบใส ภาพคมชัดเท่าเทียมกัน แต่ไข่เป็ดให้ไข่ขาวน้อยกว่าและราคาแพงกว่า จากนั้นนำไข่ขาวของไข่ไก่ไปผสมกับน้ำ , เกลือแกง และน้ำกับเกลือแกงผสมกันกับไข่ขาว ผลปรากฏว่า แผ่นใสที่เคลือบด้วยไข่ขาวที่ผสมทั้งน้ำและเกลือแกง ผิวหน้าจะเรียบ คมชัด สีสันสดใสกว่าชนิดอื่น และอัตราส่วนที่ได้ผลดีที่สุด คือ ไข่ขาว : น้ำ : เกลือแกง ในอัตราส่วน 40 cm3 : 3 cm3 : 1 ช้อนเบอร์ 1 ทำให้ได้ภาพมีความคมชัดใกล้เคียงกับแผ่นใสที่ใช้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามปกติ