โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาณิน เผ่าพัฒน์

  • ธิดารัตน์ พุทธิมา

  • วงเดือน ใจมาขัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์