โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองน้ำมันทอดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นีรชา คงสุวรรณ

  • บิลกิส อนุรักษ์ศาสน์

  • รุ่งนภา เจริญมังสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี ตั้งตระกูล

  • วารุณี วารัญญานนท์

  • สมานจิต คงสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำมันทอดปลาที่ทำให้น้ำมันใสขึ้น กำจัดกลิ่นคาว กลิ่นเหม็นหืนได้และปลอดภัยต่อการรับประทาน โดยสร้างเครื่องกรองจากการนำขวดพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 5 ลิตร มาตัดก้นออกแล้วบรรจุวัสดุกรองตามลำดับจากชั้นล่างสุด คือ ผ้าขาวบาง กระดาษกรอง สำลี รังบวบทุบ กาบมะพร้าวทุบ เปลือกส้มโอทุบ ผิวมะกรูดตำ ใบมะกรูดตำ ตะไคร้หอมตำ และใบฝรั่งตำ เมื่อนำน้ำมันที่ใช้ทอดปลาซ้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ซึ่งมีสีน้ำตาลเข้ม มีตะกอนและกลิ่นคาวปลา มาผ่านเครื่องกรอง พบว่าน้ำมันที่ได้มีสีเหลืองใสและไม่มีกลิ่นคาว เมื่อตรวจค่า PV (Peroxide Value) หรือค่ากลิ่นหืน ของน้ำมันทอดปลา พบว่า ค่าPV ของน้ำมันทอดปลาครั้งที่ 2 ลดลง 19.97 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันทอดปลาครั้งที่ 3 ลดลง 10.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า PV ของน้ำมันใช้แล้วที่วัดได้ยังน้อยกว่ามาตรฐาน สามารถนำไปใช้ปรุงอาหารอีกได้