โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการแทรกสอดของเสียงในคลื่นนิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีระพล กำเนิดทอง

  • วุฒิชัย มัดจุปะ

  • เอกลักษณ์ กระจ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิรุณภาพ สุภาพ

  • สำเภา จันหาญ

  • อภิมุข พิลาแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คลื่นนิ่ง การแทรกสอดของเสียง

  • คลื่นเสียง การศึกษาเสียงแทรกสอด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการแทรกสอดของเสียงในคลื่นนิ่ง เป็นการศึกษาเพื่อหาตำแหน่งที่เกิดการรวมกันแบบเสริมกัน , หักล้างกัน และความยาวคลื่นของเสียง โดยการนำชุดกำเนิดเสียงที่ใช้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับเครื่องวัดระดับความเข้มเสียงและกลไกการทำงานของระบบรอกสายพานวิทยุมาช่วยในการเลื่อนหาตำแหน่งของการเกิดการแทรกสอดของเสียงในคลื่นนิ่ง ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับศึกษาการแทรกสอดของเสียงในคลื่นนิ่งนี้ ใช้งานได้ดีพอสมควรและพบว่าวัสดุที่นำมาเป็นขาตั้งควรเป็นโลหะที่มีผิวเรียบเป็นมัน มีแรงเสียดทานน้อยและขณะทำการทดลอง ควรอยู่ในสถานที่ปราศจากเสียงรบกวน จากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง และควรเป็นห้องที่ไม่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนและเสียงก้องได้ดี