โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พูนเพิ่ม พูนนาค

  • ภัทรดนัย รอดเกษม

  • ภัทระ บุญช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝุ่นละออง การกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต014/2540 จากการที่โรงงานโม่หินได้ทำการโม่หินทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย ซึ่งสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนเป็นโรคปอดอักเสบ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ผู้ทำโครงงานจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา เพื่อประชาชนจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ วิธีการคือเมื่อโรงงานโม่หินทำการโม่หิน ให้ต่อท่อจากเครื่องกำจัดฝุ่นที่สร้างขึ้นมาติดไว้กับตัวโม่ ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดฝุ่นขึ้น เมื่อฝุ่นละอองได้เข้าท่อแล้ว เครื่องก็จะทำหน้าที่โดยการกรองฝุ่นละอองขั้นแรกก่อนเพื่อจะทำให้ฝุ่นละอองตกตะกอน และจะกรองในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จากนั้นให้ต่อท่อมายังท่อที่สี่ และท่อที่สี่นี้จะใส่น้ำเอาไว้เพื่อให้อากาศได้ผ่านเข้ามาในท่อที่สี่และอากาศจะกลายมาเป็นฟองอากาศทันทีเมื่อถูกน้ำก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมา