โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องว่านหางจระเข้ชะลอการเหี่ยวและยับยั้งเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันวิสาข์ ประดับรัตน์

  • วิภาวี ภวัครานนท์

  • อชิยา อักษรโศภณพันธุ์

  • เจษนลิน ชูติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีราพร ไชยวรรณะ

  • เบญจวรรณ เจริญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ว่านหางจระเข้

  • เชื้อรา การยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต140/2538 ผู้ทำโครงงานได้ทำการศึกษาผลของวุ้นว่านหางจระเข้ในการชะลอการเหี่ยวและยับยั้งเชื้อราของส้ม มะนาว และมะเขือเทศ โดยเอาวุ้นว่านหางจระเข้มาปั่นให้ละเอียดจนได้เป็นของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น นำผลไม้ใส่ลงในของเหลวนาน 1 นาที แล้วเอาขึ้นมาวางบนถาดโฟม ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกตผลทุกวันเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ปรากฏว่าผิวเปลือกของส้ม มะนาว มะเขือเทศ ที่เคลือบด้วยว่านหางจระเข้จะสด และเหี่ยวช้ากว่าผลไม้กลุ่มที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วยวุ้นว่านหางจระเข้ ทั้งนี้เนื่องจากวุ้นว่านหางจระเข้ที่เคลือบผิว ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักจึงน้อยกว่าผลไม้(ผักที่ไม่ได้เคลือบผิวและลดการหายใจของผลไม้ ทำให้ชะลอการสุกได้ด้วย) นอกจากนี้วุ้นว่านหางจระเข้ที่เคลือบผิว ยังสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราที่ผิวของส้ม มะนาว และมะเขือเทศได้อีกด้วย