โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจากหม้อต้มเหล้าคุณปู่สู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร ทองคำฟู

  • นรินทร์ ชมภูกาศ

  • ภูวดล สิทธินัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์