โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอัดแล้วเต่งตึงทึ่งพลังเติมลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประธาน ทาเกิด

  • วัลยา อโนมา

  • เจษฏา ทะลาบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี ทะลาบุญ

  • ทัศนีย์ พันธุ์กาหลง

  • ประสิทธิ์ เทศนำ

  • ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางรถ วัสดุเหลือใช้

  • เครื่องเติมลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเติมลมยางรถโดยใช้วัสดุเหลือใช้นำมารีไซเคิล ซึ่งมีวิธีการคือทำการศึกษารูปแบบการทำงานของเครื่องเติมลมในอู่ซ่อมรถ แล้วนำเอาคุณสมบัติจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถใช้งานได้ และมีหน้าที่การทำงานคล้ายคลึงกับอุปกรณ์เครื่องเติมลมยางรถในอู่ ได้แก่ Compressor ตู้แอร์เก่าใช้ทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ สายยางรถเด็กเล่น ล้อรถเด็กเล่นทำจากรถจักรยาน สายยาง วาลว์เปิดปิดลมและหัวเติมลม เป็นต้น หลังทำการประกอบเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องเติมลมยางรถยนต์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสามารถเติมลมยางรถจักรยานใช้เวลาเฉลี่ย 33.04 วินาที ขณะที่รถจักรยานยนต์ใช้เวลาเติมลมโดยเฉลี่ย 7.26 วินาทีและยางสำหรับรถยนต์ใช้เวลาเฉลี่ยในการเติมลม 41.17 วินาที การทดสอบเพื่อดูว่ายางมีลมเต็มหรือยังทำได้โดยใช้มือบีบยางดูถ้ายางไม่สามารถบีบติดกันได้แล้วก็ถือว่ามีลมเต็มเครื่องมือดังกล่าวสามารถเติมลมลงใส่ถังเพื่อเก็บไว้ใช้เติมลมยางพาหนะในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้สามารถใช้กับพาหนะได้นาน 83 วินาทีประโยชน์ที่ได้คือ สามารถประดิษฐ์เครื่องเติมลมที่มีราคาประหยัดและทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทางหนึ่งด้วย