โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพมหัศจรรย์...รู้ทันฟอร์มาลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มินตรา แก้ววิจิตร

  • สันฐิตา ร้อยอำแพง

  • แสงอุษา พรมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างพลังงงานให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวันได้ แต่ในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นแก่ตัวใส่สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในอาหาร เพื่อให้อาหารดูสด น่ารับประทาน และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น ฟอร์มาลินถือเป็นสารปนเปื้อนชนิดหนึ่งที่มักพบปนเปื้อนในสารอาหาร จึงได้มีการศึกษาเพื่อหาสารที่ใช้ทดสอบฟอร์มาลินได้ง่ายและสะดวกที่สุด โดยแบ่งการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ทดลองหาสารที่สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินได้ ตอนที่ 2 ทดลองหาความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายฟอร์มาลินที่สามารถทดสอบหาได้ ตอนที่ 3 หาระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง