โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิพิทักษ์ คุยเพียภูมิ

  • อรรถพล สุวรรณอาสน์

  • เกรียงไกร ชัยชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานตัดหญ้าการปะดิษฐ์

  • พลังงานการประหยัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน จากการศึกษาและพบเห็นเครื่องตัดหญ้าชนิดทั่วไปที่จำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมทั่วไป ผลพบว่า เครื่องตัดหญ้ามีราคาแพง และที่สำคัญมีการใช้พลังงานน้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใกล้จะหมดในเร็ววันข้างหน้า และเครื่องตัดหญ้ายังสร้างปัญหามลภาวะทางด้านต่างๆ เช่น มลภาวะทางอากาศจากควัน มลภาวะทางเสียง จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งที่สามารถทดแทนปัญหาดังกล่าว คือการประดิษฐ์รถจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน ที่มีจุดเด่น ที่ไม่ใช้น้ำมัน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ และยังมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นรถจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงานที่ตัดหญ้าได้ใกล้เคียงเครื่องตัดหญ้าทั่วไป และยังส่งเสริมการออกกำลังกายไปในตัว หลักการทำงานของจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงานอาศัยพลังงานกลจากการปั่นเป็นตัวขับเคลื่อน ที่ทำให้เฟืองและใบมีดตัดหญ้าหมุน โดยจะมีเฟืองทดจำนวน 6 ตัว และโมเลย์ต้นกำลังขนาด 5 นิ้ว และสายพานที่คอยทำหน้าที่ทดกำลังจากการปั่น จาก 1 รอบของการปั่น จะทำให้ใบมีดตัดหญ้าหมุนประมาณ 25 – 27 รอบ ซึ่งเป็นรอบที่จัด เหมาะในการตัดหญ้าที่มีความเหนียว ในการบังคับทิศทางของรถจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงานสามารถปั่นควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการได้ โดยจะปั่นไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ แต่ถ้าในกรณีที่การตัดหญ้าที่มีหญ้าสูงหรือหญ้าหนา เราสามารถที่จะปั่นรถอยู่กับที่ได้ โดยการยกคันโยกออก ก็จะทำให้เฟืองล็อกดีดตัวออกจากกันไม่ล็อกติดกับล้อจึงสามารถปั่นอยู่กับที่ได้ จากการใช้จักรยานประหยัดพลังงานในการตัดหญ้ามีผลในการใช้ตัดได้ในขั้นที่ดีพอสมควร แต่คุณภาพของการตัดหญ้ามีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงเครื่องตัดหญ้าทั่วไปที่ใช้น้ำมัน จะตัดหญ้าได้ดีเช่น หญ้ามาเลเซีย หญ้าเจ้าชู้ และตัดหญ้าที่เป็นบริเวณที่เรียบจึงจะมีการตัดหญ้าได้ประสิทธิภาพอย่าง