โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแป้งจากมะพร้าวเต่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุณยาพร ระพิพัทธ์

  • เมตตาวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์

  • ไพลิน กัลปพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะพร้าวเต่า

  • แป้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคิดหาวิธีนำผลของมะพร้าวเต่ามาใช้ประโยชน์ โดยนำผลของมะพร้าวเต่าแปรรูปเป็นแป้งใช้ในการประกอบอาหารและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับต้นมะพร้าวเต่าด้วย วิธีการผลิตแป้งจากมะพร้าวเต่าคือ การนำส่วนที่อยู่ด้านในของลูกมะพร้าวเต่าไปปั่นและกรองเอาแต่เนื้อ แล้วนำส่วนที่ได้ไปแช่น้ำนาน 3 ชั่วโมง จากนั้นเทน้ำทิ้งทำให้ครบ 5 ครั้ง นำส่วนของเนื้อแป้งที่ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง ไปตากแดดให้แห้งก็จะได้แป้งจากมะพร้าวเต่า เมื่อนำแป้งมะพร้าวเต่าไปเปรียบเทียบกับแป้งชนิดต่าง ๆ ตามท้องตลาดพบว่าแป้งมะพร้าวเต่ามีคุณสมบัติคล้ายแป้งข้าวเจ้า และเมื่อนำแป้งมะพร้าวเต่าไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ พบว่าแป้งมะพร้าวเต่าเหมาะแก่การนำไปทำขนมเพราะแป้งจากมะพร้าวเต่ามีเนื้อแป้งที่เหนียวและมีรสชาติที่อร่อย