โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ข่าในการป้องกันหนอนและแมลงวันในการทำปลาสลิดตากแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประพินทิพย์ เมืองฮาม

  • มณีรัตน์ นุตน้อย

  • วรรณวิไล ไกรสูนย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ข่าป้องกันหนอนและแมลงวันในการทำปลาสลิดตากแห้ง พบว่าการสกัดสารจากข่าด้วยวิธีการต้มจนเดือดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารจากข่า สารที่สกัดได้สามารถป้องกันหนอนและแมลงวันในการทำปลาตากแห้งได้ผลดี ในอัตราส่วนของข่าต่อน้ำคือ 2:10 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารจากข่าด้วยวิธีการต้ม