โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเรื่องนาฬิกาปลุกทอดไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติวินท์ อิทธิสารรณชัย

  • ยุทธนา รุ่งรัตนพัฒนา

  • ยุรมันท์ คงสมร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องทอดไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฬิกาปลุกทอดไข่เป็นโครงการประเภทประยุกต์ที่ผู้ทดลองได้ศึกษาค้นคว้าโดยการนำการสั่นคันเคาะตีไปที่กระดิ่งเพื่อให้เกิดเสียงปลุก โดยที่คันเคาะผูกเชือกโยงไปที่ไมโครสวิตซ์ เมื่อคันเคาะดึงไมโครสวิสต์ให้แตะกัน ระบบของเครื่องตั้งเวลาเริ่มทำงาน รีเลย์ของวงจรตั้งเวลาปล่อยกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ เข้าปลั๊กของกระทะไฟฟ้าและปลั๊กของมอร์เตอร์หมุนใบมีด มอร์เตอร์ 2 ตัวจะทำงานหมุนใบมีด ตัดเปลือกไข่ทั้งหมด 4 ฟอง เพื่อใหไข่ขาวและไข่แดงตกลงในกระทะไฟฟ้าที่ใส่น้ำมันพืชไว้แล้ว กระทะจะทอดไข่ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ คือ 5 นาที เมื่อครบ 5 นาทีแล้ววงจะจะหยุดทำงาน รีเลย์จะตัดไฟไม่ให้ไฟ้ฟ้าเข้าสูวงจร