โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกลิ่นของสมุนไพรป้องกันการวางไข่ของแมลงวันในปลาแดดเดียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฏิ์ คมกริชวรากูล

  • อดิศร โวหาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถป้องกันการวางไข่ของแมลงวันในปลาแดดเดียวโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยนำสมุนไพรมาปั่นกับน้ำในอัตรา 20 กรัม ต่อ น้ำ 300 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร นำปลาสลิดที่หมักกับเกลือมาชุบน้ำสมุนไพรแล้วนำไปตากแดด 1 วัน ทำการศึกษาจากสมุนไพร 15 ชนิด จากผลการตรวจนับไข่ของแมลงวันในปลาแดดเดียว พบว่า ปลาแดดเดียวชุบน้ำสมุนไพรที่มีไข่แมลงวันน้อยที่สุด คือ ดีปลี รองลงมาคือ กานพลู พลู กะเพรา ตะไคร้ พริกไทย กระเทียม สะระแหน่ ข่า กระชาย มะกรูด ขิง หอมแดง หัวหอมใหญ่ และยี่หร่า ตามลำดับ เมื่อนำสมุนไพรที่สามารถป้องกันการวางไข่ของแมลงวันได้ดีที่สุด 3 ชนิดแรก คือ ดีปลี กานพลู และพลู มาปั่นผสมกันแล้วศึกษาอัตราส่วนน้อยที่สุดของสมุนไพรที่สามารถป้องกันการวางไข่ของแมลงวันได้ พบว่าอัตราส่วนของดีปลี 1 กรัม : กานพลู 5 กรัม : พลู10 กรัม และน้ำ 300 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร เป็นอัตราส่วนน้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการวางไข่ของแมลงวันในปลาแดดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ