โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีการกำจัดยุงจากเครื่องดักยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชิต ณ เชียงใหม่

  • วิธวัฒน์ เมืองใจคำ

  • อรรถพล ไชยเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์