โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางกระดาษลดโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีเดช สอนเลิศ

  • พรรษกร เดชดิษพงษ์

  • ศุภฤกษ์ อินสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถาง การผลิต

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“กระถางกระดาษ” เป็นกระถางต้นกล้า เพื่อที่จะนำต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วนั้นไปปลูก เพื่อให้ต้นพืชเกิดการเจริญเติบโตต่อไป แต่การนำเอาพลาสติกมาเป็นกระถางเพาะต้นกล้า เมื่อนำต้นกล้าไปปลูกลงดินถุงเพาะต้นกล้าที่ทำจากพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายในดินได้ จึงจำเป็นต้องฉีกกระถางออกก่อนนำต้นกล้าลงดิน ซึ่งเป็นผลทำให้รากของต้นกล้าเกิดการฉีกขาดต้นกล้าอาจมีการเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเศษกระถางต้นกล้าพลาสติกยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกที่เหลือจะเป็นขยะที่กำจัดยากและจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศได้หากเรานำไปกำจัดโดยการเผา ผู้ศึกษาจึงคิดที่จะนำเอาน้ำยางผสมน้ำจากผลขนุนสดมาแช่กับถุงกระดาษ เพื่อที่น้ำยางและน้ำผลขนุนสดเคลือบกับกระถางกระดาษแล้วทำให้ถุงกระดาษมีความเหนียวและทนทาน และไม่เปื่อยยุ่ย คงทนต่อการเปียกน้ำมากกว่ากระถางกระดาษที่ยังไม่ได้ผ่านการชุบ เพื่อนำกระถางกระดาษที่ได้นี้มาทำเป็นกระถางแทนกระถางที่ทำจากพลาสติก ซึ่งกระถางจากกระดาษนี้เมื่อใช้ทำการเพาะแล้ว สามารถนำต้นกล้าที่ได้ลงปลูกในกระถาง หรือลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องฉีกกระถางออก เพราะกระถางกระดาษนั้นสามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ