โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจุลินทรีย์ใช้ทำกระดาษได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ ปัจจัยเตร

  • พิชญาพร หามณี

  • มนต์ธร เมืองสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มลฑา เฉลิมชาติ

  • สุนีย์ ศรีศักดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์