โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางมะละกอผง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระชัย ตั้งคำ

  • อุดมศักดิ์ ทิพย์มณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์