โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องออกกำลังกาย 3 in 1 for shape

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกร พัฒพ่วง

  • ซอเฟีย หมาดทิ้ง

  • ศุภลักษณ์ ว่องวัชรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องออกกำลังกาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทำการกายภาพบำบัด หรือใช้ออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายนอกสถานที่ โดยทำการทดลองจากผู้ป่วยสูงอายุ ทำการบริหารช่วงแขน 5 ครั้ง ตั้งแต่ระยะเวลา 1-5 นาที โดยวัดจากการหมุนวงล้อ ทดลองการยกน้ำหนักของถุงทรายหนัก 500 กรัม และถุงทรายหนัก 1,000 กรัม โดยเวลา 30 วินาที และ 1 นาที พบว่าสามารถใช้บริหารได้จริง ดังนั้นเครื่องออกกำลังกายสามารถทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการกายภาพบำบัดฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและผู้คนทั่วไปก็สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง ทำให้สะดวกกับผู้ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายนอกสถานที่ได้