โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่ไดอะตอมไมต์ลบลอยน้ำหมึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ พูลเกษม

  • สิรภพ นักเสียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมึกการลบ

  • สบู่

  • ไดอะตอมไมต์สบู่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สบู่ไดอะตอมไมต์ลบลอยน้ำหมึก จัดทำขึ้นเพื่อ ทดลองและศึกษาประสิทธิภาพในการลบคราบน้ำหมึก ซึ่งอาจใช้เป็นอุปกรณ์ในการลบคราบน้ำหมึกที่กหลีกเลี่ยงได้ยากในอนาคต การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 เพื่อหาอัตราส่วนของไดอะตอมไมต์ที่เหมาะสมในการทำสบู่ที่เหมาะแก่การใช้งาน การทดลองที่ 2 การศึกษาชนิดของน้ำหมึกที่สบู่ไดอะตอมไมต์ลบรอบน้ำหมึกสามารถลบได้มีเป้าหมายเพื่อดูว่าคราบน้ำหมึกชนิดใดบ้างที่สบู่ไดอะตอมไมต์ลบลอยน้ำหมึกลบได้ดี โดยทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลบน้ำหมึกปากกาชนิดต่างๆ การทดลองที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสบู่ธรรมดากับสบู่ไดอะตอมไมต์ลบรอยน้ำหมึก