โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบการป้องกันรังสี X ระหว่างแบเรียมซัลเฟต ทราย และซีเมนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนัณชิดา โสภณเตชะวนิช

  • ศุภรวี กติกา

  • สุมณฑา แดนเชวงพงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์