โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความเข้มข้นของปุ๋ยน้ำจากเศษผักผสมเศษปลามีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งและมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชาดา ชุนถนอม

  • เจนจิรา อมรวัชรเดชา

  • เพื่อน ทองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาความเข้มข้นของปุ๋ยน้ำจากเศษผักผสมเศษปลาต่อความเจริญเติบโตของผักบุ้งและมะลิ การใช้สมุนไพรในบ้านป้องกันแมลงวางไข่ในปุ๋ยน้ำ ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของปุ๋ยน้ำ 70%ทำให้ผักบุ้งมีการเจริญเติบโตดีที่สุด และมะลิมีการเจริญเติบโตดี มีดอกขนาดใหญ่สมบูรณ์ที่สุด การใช้น้ำใบมะกรูดเข้มข้น 60%ทาที่ฝาภาชนะจะป้องกันหรือลดการวางไข่ของแมลงได้ดีที่สุด ปุ๋ยน้ำจากเศษผักผสมเศษปลาใช้สารละลายน้ำตาลทรายแดงเข้มข้น 15%เติมลงไปในการหมักเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นได้