โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถยกอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมาศ หนูแก้ว

  • ถิรวรรณ ตาแก้ว

  • พนมสิทธิ์ สุดมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนขนุน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถยก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์รถยกอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเหล็กมาเชื่อมเป็นโครงรถเข็นและฐานวางของที่จะยก ได้ติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ Electric winch ติดตั้งรอกเดี่ยวเคลื่อนที่เพื่อช่วยผ่อนแรงในการรถยกของ ซึ่งควบคุมการทำงานการทำงานโดยรีโมท รถยกอัตโนมัติที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม ไปไว้ที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตร เหมาะสำหรับนำไปใช้ยกวัตถุน้ำหนักมากๆ และสามารถยกซ้อนกันได้หลายชั้นบนพื้นที่ในแนวดิ่ง จึงเพิ่มพื้นที่ได้หลากหลาย เคลื่อนย้ายได้สะดวกในพื้นที่จำกัด ยกของที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ต้นทุนในการผลิตต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรถยกที่จำหน่ายตามท้องตลาด และช่วยลดความเสี่ยงในการปวดหลังที่เกิดจากการยกของด้วยคน