โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารขจัดคราบสกปรก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปีย์มนัส จันทร์หอม

  • วรรณพร สุนทรวีระ

  • ศศินิภา ปิ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรมินทร์ ศุขไพบูลย์

  • เสาวลักษณ์ จันทร์หอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันคราบสกปรกที่เปื้อนเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคราบน้ำมันซึ่งในการขจัดคราบสกปรกเหล่านี้ต้องใช้น้ำแต่น้ำกับน้ำมัน ไม่สามารถรวมตัวกันได้ จึงต้องมีสารที่ช่วยให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ และในปัจจุบันมีสารที่ใช้ทำความสะอาดมากมาย หลายยี่ห้อและหลายบริษัทผลิตออกมาจำหน่าย ดังนั้นผู้จัดทำจึงเกิดความสงสัย อยากรู้วิธีการ อยากทดลองทำสารขึ้นมาโดยวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีต่าง ๆ สามารถหาได้ง่ายหรือมีในห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งสารที่เราทำขึ้นนี้มีคุณสมบัติคล้ายสบู่และผงซักฟอก คือ สามารถใช้ได้ทั้งซักผ้าหรือการขจัดคราบสกปรกออกจากผ้าและล้างมือได้