โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องReuse the fan coil to save the world and some money

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรศักดิ์ บัวลอย

  • ชัยพงศ์ ชอบงาน

  • อภิสิทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำผุด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Reduce

  • Reuse

  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์ทำความเย็น การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ทำความเย็นที่มามารถทดแทนเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สิ้นเปลืองไฟฟ้า เกิดปัญหาในการใช้งานหลากหลายประการ หลักการที่ทางผู้จัดทำคำนึงคือ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกิบสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก รักเงินในกระเป๋าอีกด้วยประกอบกับหลักการ reduce และ reuse มาประยุกต์ใช้สร้าง โดยการนำเอาคอยล์แอร์รถยนต์เก่าที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ทำเป็นพัดลมแอร์ใหม่ และผ่านความเย็นด้วยน้ำแข็งในกล่องโฟม ซึ่งสามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดลองพบว่า Reuse the fan coil to save the world and some money สามารถให้ความเย็นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมงอย่างน้อย ด้วยอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส อากาศภายในห้องขนาด 3.5x4.5 เป็นอากาศเย็นสบาย ไม่อับชื้น ระบายอากาศได้ดี เมื่อเปรียบเทียบในด้านค่าไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU พบว่า Reuse the fan coil to save the world and some money ประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 599.38 บาท ต่อเดือน