โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถของสารสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติในการยับยั้งเชื้อราดำบนผลลิ้นจี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ เลาวพงศ์

  • ภูริทัต สุวรรณนารี

  • เพียงสกุล ยอดชุมภู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์