โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหมึกสร้างสรรค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี ศรีสลับ

  • สุพจน์ เอี่ยมเพ็ชร

  • สุภลักษณ์ ศิริมังคะโร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการสกัดสีจากพืช เช่น ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ขมิ้น โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายและเติมแอลกอฮอล์เพื่อยืดอายุของสารสกัดจากธรรมชาติ จากการทดลองพบว่า การเพิ่มการติดสีด้วยการใส่เกลือแกงในอัตราส่วน พืช 100 กรัม :น้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร : เกลือ 5 กรัม จะทำให้สีมีความเข้มที่สุด ดินสอพองจะเกาะติดสีของพืชที่สกัดดีที่สุด สีจากธรรมชาติมีความเข้มและติดทนนานใกล้เคียงกับสีน้ำ สารสกัดสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานโดยการสกัดและใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเท่านั้น แล้วนำไปละลายกับดินสอพองเคี่ยวจนแห้งบดเป็นผงละเอียดเมื่อต้องการนำไปใช้จึงละลายน้ำตามต้องการ